Projekt aktywna tablica w Gminie Czarny Dunajec

 

Reklama                                                              

Gmina Czarny Dunajec starając się po raz kolejny, o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uczestniczy w rządowym projekcie „AKTYWNA TABLICA”.

Reklama                                                              

Pragniemy poinformować, iż w wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu otrzymaliśmy

w 2019 r. wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych tablic multimedialnych, monitorów dotykowych, projektorów do sal lekcyjnych i głośników w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem;
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem;
3. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale-szkoła w Dziale

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z czego 42000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) to kwota dofinansowania Wojewody Małopolskiego. Pozostałą część dopłaca gmina. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.