Prezentacja nowo powstałych Kół Gospodyń Wiejskich – Suche, Nowe Bystre, Ząb i Kościelisko

 

Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza “Tradycja Kołem się Toczy” zrealizowało projekt prezentacji nowo powstałych Kół Gospodyń Wiejskich z Suchego, Nowego Bystrego, Zębu i Kościeliska.

Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt miał na celu prezentację nowo powstałych Kół Gospodyń Wiejskich ich dotychczasowego dorobku. Poszczególne koła przedstawiły także często ginące już zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. KGW Suche zaprezentowało własnoręcznie wykonane stroiki i ozdoby choinkowe, KGW przedstawiło tradycyjną Wigilię, KGW Ząb Podłazy, a KGW Kościelisko kalendarz na nowy 2020 rok “Downe Casy” prezentujący czynności jakie w poszczególne miesiące wykonywały kobiety na Podhalu .

KGW Suche

KGW Nowe Bystre

KGW Ząb

KGW Kościelisko