Powstanie 400 m szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego w głąb unikatowych torfowisk między Czarnym Dunajcem a Odrowążem

Reklama                                                              

To dobra informacja dla fanów pieszych wędrówek i rowerowych wycieczek, a także dla miłośników przyrody.

Gmina Czarny Dunajec może się poszczycić, że na jej terenie znajdują się unikatowe torfowiska. Stanowią unikat. Są najwyżej geograficznie położonymi torfowiskami w skali Europy. Torfowiska Orawsko – Nowotarskie stanowią też wspólne dziedzictwo przyrodnicze Polski i Słowacji.

„Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” to nazwa nowej inwestycji, która zostanie zrealizowana w najbliższym czasie. Ma ona na celu udostępnienie obszaru torfowisk położonych pomiędzy Czarnym Dunajcem a sołectwem Odrowąż. Powstanie kolejne 400 m szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego w głąb tego unikatowego obszaru.

Reklama                                                              

W ramach projektu poza wybudowaniem kolejnych dróg bezpośrednio łączących nowe obszary z transgranicznym szlakiem rowerowym wokół Tatr zainstalowana zostanie luneta obserwacyjna. Zostanie ona usytuowana przy miejscu odpoczynkowym na szlaku bezpośrednio przy obszarze torfowisk, skąd roztaczają się przepiękne widoki na Babią Górę.

Dodatkowo w ramach projektu w centrum miejscowości Czarny Dunajec umieszczony zostanie totem multimedialny, na którym przedstawiane będą rezultaty projektu jak i miejsca warte odwiedzenia na terenie naszej gminy.

Wydana zostanie też publikacja o dziedzictwie przyrodniczym tego transgranicznego obszaru.

Projekt będzie realizowany w silnym partnerstwie z Orawskim Muzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie, z którym był już wcześniej realizowany projekt budowy Muzeum torfowisk.

– Nasz partner w ramach projektu również zainstaluje totem multimedialny w pobliżu Zamku Orawskiego na Słowacji, gdzie poza udostępnianiem informacji o zadaniach realizowanych przez gminę Czarny Dunajec będzie wyświetlany również film z miejsc dotąd niedostępnych dla odwiedzających tj. komnat zamkowych – mówią przedstawiciele Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.
Projekt będzie realizowany od 03.2020r. do 02.2021 r. Partnerem wiodącym jest Gmina Czarny Dunajec, a partnerem projektu Oravské Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Wartość całkowita projektu wynosi 128253,03 €.

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.