Powódź uszkodziła, rząd i samorządy naprawiły

Reklama                                                              

Zakończył się generalny remont mostu Pod Słubicą w Ochotnicy Dolnej.Odnowiono naruszoną podczas powodzi konstrukcję obiektu.

Jak podaje serwis prasowy powiatu nowotarskiego, uszkodzony podczas ubiegłorocznej powodzi most na potoku Ochotnica zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej Harklowa – Tylmanowa został wyremontowany, dzięki czemu obiekt zyskał zupełnie nowy wygląd.

– Inwestycja obejmowała rozbiórkę barieroporęczy na moście i dojazdach, kap chodnikowych, nawierzchni bitumicznej oraz płyty najazdowej. W ramach remontu zamontowano nowe kotwy łączące płytę pomostu z nadpłytą, wykonano izolację płyty, nowe kapy chodnikowe wraz z krawężnikiem kamiennym oraz deskami gzymsowymi. Całkowicie odtworzono płyty najazdowe z dwóch stron obiektu oraz wykonano uzupełnienie narzutem kamiennym w rejonie stożków i przyczółków. Na całej długości mostu położono nową nawierzchnię oraz zamontowano nowe barieroporęcze – wyliczają pracownicy Powiatowego Zrządu Dróg w Nowym Targu.

Reklama:                                                          


Koszt remontu obiektu wyniósł około 2 mln złotych i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (1,4 mln zł), środków budżetu Powiatu Nowotarskiego (ok. 395 tys. zł) oraz Gminy Ochotnica Dolna (ok. 205 tys. zł).

źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu