Postulat burmistrza został przyjęty – będą przystanki autobusowe

 

Reklama                                                              

Postulat burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra dotyczący budowy w ciągu drogi ekspresowej S7 na terenie miasta przystanków autobusowych spotkał się z przychylnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Reklama:                                                          


Pierwotnie, w planach prac budowlanych pn. „Budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budową nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka w km 0+000,00 – km 0+877,22” przystanki w obrębie węzła Zabornia nie zostały uwzględnione. Burmistrz Leszek Świder zaapelował do GDDKiA, aby ten stan rzeczy uległ zmianie z uwagi na pozbawienie mieszkańców i turystów możliwości korzystania z komunikacji zbiorowej na trasie Zakopane – Kraków oraz Kraków – Zakopane.

Postulat został przyjęty. W odpowiedzi apel burmistrza, wskazano lokalizację przystanków autobusowych Rabka – Zabornia i Chabówka – Wiadukt.

Fot. UG Rabka-Zdrój