Poronin pod krzyżem na Galicowej Grapie (zdjęcia)

14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, parafianie, młodzież i goście w łączności z innymi uczestnikami spotkania  „Polska pod krzyżem” modlili się za Ojczyznę w kościele parafialnym w Poroninie. Po Mszy Świętej jak co roku, wszyscy przeszli do krzyża na Galicowej Grapie. Krzyż został postawiony w 1910 roku z okazji 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, z inicjatywy Józefa Stocha – Błachuta, ówczesnego wójta.

Reklama                                                              

Ksiądz proboszcz przy Krzyżu odmówił modlitwę za Ojczyznę i podziękował wszystkim za uczczenie krzyża, który góruje nad Poroninem. Na zakończenie uroczystości wszyscy ucałowali relikwie Krzyża Świętego i odśpiewali “Boże coś Polskę”.

Ogłoszenie:                                                              

Tekst i fot. Ks. Arkadiusz Zych