Poradzą, jak zdobyć dotację na remont zabytkowego domu

Władze Zakopanego zapraszają na spotkanie w sprawie możliwości pozyskania dotacji na prace przy zabytkowych budynkach. “Mając na uwadze wspólną troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Podhala”

Reklama                                                              

Reklama                                                              

Celem zapowiadanego spotkania jest przybliżenie właścicielom zabytkowych nieruchomości, wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego, zagadnień, związanych z uzyskaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obrębie zabytkowych nieruchomości, zarówno ze środków Gminy Miasto Zakopane jaki i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz z zasobów Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

Spotkanie odbędzie się: 24 października 2019 r. godz. 11.00 w Centrum Kultury Rodzimej „Czerwony Dwór” w Zakopanem przy ul. Kasprusie 27

– W spotkaniu wezmą udział wskazane powyżej organy udzielające dotacji. Przedstawiciele jednostek, przybliżą zasady oraz tryby udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – informują zakopiańscy urzędnicy.

I proszą o potwierdzenie obecności. Osoba do kontaktu: Natalia Skiepko Miejski Konserwator Zabytków tel. 18 20 20 473 mail: mkz@zakopane.eu