Pomimo zadań związanych z epidemią policjanci drogówki i grupy SPEED pilnują bezpieczeństwa na drogach

Reklama                                                              

Pomimo szeregu innych zadań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa policjanci Wydziału Ruchu Drogowego cały czas reagują na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego.

Swoje zadania każdego dnia realizują także policjanci z grupy SPEEP, którzy ścigają piratów drogowych. Z uwagi na obecną sytuację i stan epidemii nie ma taryfy ulgowej dla osób, które nie przestrzegają przepisów,  przekraczają dozwoloną prędkość  i stwarzają zagrożenie na drodze.

W związku z nowymi obostrzeniami kontrolom funkcjonariuszy drogówki podlega już nie tylko zbiorowy transport publiczny, ale też transport niepubliczny i pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym– np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. W tych przypadkach liczba przewożonych pasażerów nie może być większa niż połowa miejsc siedzących. Policjanci zwracają uwagę również na pojazdy z innymi tablicami rejestracyjnymi, niż z Podhala. Rozpytują o m.in. o celowość podróży, przypominają o aktualnych ograniczeniach i zakazach przemieszczania się. Funkcjonariusze w rozmowach informują o zakazie gromadzenia się i apelują o opuszczanie miejsca zamieszkania tylko w uzasadnionych przypadkach.

Reklama                                                              

Pomimo tego, że obecnie natężenie ruchu na drogach jest znacznie mniejsze prosimy o rozważną   i bezpieczną jazdę, aby na drogach nie dochodziło do groźnych w skutkach wypadków, których następstwem może być utrata zdrowia, a nawet życia.

 

Źródło: KPP Nowy Targ