Pokaz pierwszej pomocy dla uczniów z Czarnego Dunajca (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Dunajcu w przeprowadzili pokaz dla uczniów klas 0 i 3 szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu.

Druhowie przybliżyli uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci.

Reklama                                                              

Każde dziecko mogło spróbować udzielenia pierwszej pomocy na fantomie.

Zaprezentowany został także defibrylator AED.

Po zakończeniu pokazu, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.