PKL – transakcja sfinalizowana

 

Jak informuje zarząd spółki Polskie Koleje Linowe S.A. („PKL” lub „Spółka”), 19 grudnia 2018 roku doszło do sfinalizowania transakcji zakupu 100% udziałów spółki Altura S.a r.l. („Altura”), większościowego akcjonariusza spółki PKL pośrednio przez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN („Fundusz”), którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A.

W wyniku transakcji Fundusz stał się pośrednio właścicielem 99,77% akcji PKL. Przedmiotowe nabycie dokonane zostało w rezultacie spełnienia się warunków wynikających z umowy sprzedaży zawartej w październiku ubiegłego roku.

Zarząd PKL jest przekonany, że nowy właściciel Spółki istotnie przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju, w szczególności poprzez realizację inwestycji wzmacniających infrastrukturę PKL oraz atrakcyjność turystyczną Tatr i Beskidów, z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz przy zachowaniu naturalnych walorów turystycznych regionu.

Zarząd PKL informuje również, że uzgodniona przez strony transakcji wycena Spółki wyniosła 453 mln zł co implikuje mnożnik 8,6x EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy na koniec maja 2018 roku (oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych). Wartość nabywanych akcji PKL uwzględniająca dług netto Spółki wynosiła 417,3 mln zł. Kwota zapłacona przez Fundusz za pośrednie nabycie 99,77 % akcji PKL, po odjęciu kwot wynikających z umowy nabycia akcji, w szczególności wartości długu netto spółki Altura, wyniosła 176,7 mln zł.

PKL