Pierwsze tego roku ćwiczenia w Krakowie, czyli taktyczny „wycisk” (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Wyjazd kadetów z Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Venuleta do jednostki patronackiej – 5. batalionu dowodzenia w Krakowie-Rząsce, zdominowały intensywne ćwiczenia z zakresu taktyki pola walki. Brała w tym udział mundurowa młodzież z klas I i II o profilu policyjnym i wojskowym.

Pod okiem zawodowców z 5. Batalionu kadeci szlifowali umiejętności poruszania się z bronią, zajmowania i opuszczania stanowisk strzeleckich, ewakuowania rannych z pola walki, dostarczania amunicji w skrzynkach, czołgając się. Oprócz tego, uczyli się wykonania stanowiska strzeleckiego do postawy „leżąc”.

Reklama                                                              

Ich zadaniem było również rozwinięcie linii telefonicznej przewodowej wraz z nawiązaniem łączności. Towarzyszył temu trening strzelecki na symulatorze komputerowym CYKLOP.

Po takim „wycisku” kadeci wracali z Krakowa ubłoceni, zmęczeni, ale z poczuciem zadowolenia. Następna, marcowa wizyta w 5. batalionie będzie już przygotowaniem do udziału w dorocznych Zawodach o Puchar Dowódcy Jednostki. Szkolenie rozszerzy się o nowe elementy.

Tekst i fot. Prywatne LO dla Młodzieży w Nowym Targu