OSP Ciche Środkowe z dotacją na remont remizy (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Cichem Środkowem otrzymała dotację w ramach konkursu “Małopolskie Remizy 2019”.

W ramach tego konkursu małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. OSP Ciche Środkowe otrzymało dotację w wysokości 31 459 tys. z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 40 000 tys. z Gminy Czarny Dunajec oraz część prac zostało sfinansowanych z środków własnych OSP.

Reklama                                                              

Zakres prac to wymiana pokrycia dachowego, remont garażu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Takie kompleksowe działanie pozwoli na wyeliminowanie powstałych szkód i zabezpieczy obiekt przed dalszym niszczeniem.

Zarząd OSP Ciche Środkowe (któremu też należą się słowa uznania) składa serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Małopolskiego, wójtowi gminy Czarny Dunajec Marcinowi Ratułowskiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie środków finansowych oraz duży wkład pracy w realizacji konkursu.

Fot. Piotr Duraj