“Ortolandia 2019” – Gminny Konkurs Ortograficzny w Podczerwonem (zdjęcia)


„Ortolandia” to tytuł Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego przeprowadzanego co roku w Podczerwonem. Dyktando napisali uczniowie poszczególnych szkół podstawowych z gminy Czarny Dunajec w dwóch kategoriach – klas I-III i IV-VIII.

Reklama                                                              

Uczniowie poprzez przygotowania do konkursu i udział w nim doskonalą ortografię, bogacą język, nawiązują kontakt z rówieśnikami, przełamują bariery.

Reklama:                                                          


Po ocenieniu prac wyłoniono zwycięzców, których teksty napisane zostały najbardziej poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Za pierwszorzędne uznawane były błędy w pisowni: rz, ż, ó, u, ch, h oraz pisowni wielką literą, a za drugorzędne – pozostałe błędy w pisowni oraz błędy interpunkcyjne. Popełnienie dwóch błędów drugorzędnych w pisowni lub czterech interpunkcyjnych było równoznaczne z popełnieniem jednego błędu pierwszorzędnego.

Podczas sprawdzania prac wszystkim obecnym, uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Podczerwonem przedstawili prezentację o lasach.

Wyniki „Ortolandii 2019”:
Grupa wiekowa I-III:
1. Anna Bobak – Chochołów
2. Jan Tylecki – Pieniążkowice
3. Karolina Madziar – Piekielnik

Wyróznienie: Alicja Sobczak – Odrowąż
Grupa wiekowa IV-VIII:
1. Martyna Błęka – Załuczne
2. Mieszko Winiarski – Chochołów i Kinga Boblak – Stare Bystre 2
3. Karolina Stafira – Piekielnik
Wyróżnienie: Adam Leja – Podczerwone

Ortolandię przeprowadziły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Podczerwonem Danuta Antolak i Monika Bielak.

Fot. Piotr Duraj i Danuta Antolak