Odszkodowania za nieprawidłowości w leczeniu okołoporodowym

Reklama                                                              

Zarówno przebieg ciąży jak i sam poród to zdarzenia niezwykle ważne w życiu matki i dziecka. Nawet drobne zaniedbania czy nieprawidłowości w opiece medycznej mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia. Z praktyki wiemy, że szeregu komplikacji można było uniknąć.

Co to jest dytocja barkowa i jak powstaje?

Powołując się na powszechnie dostępne źródła dystocja barkowa to sytuacja położnicza, w której po urodzeniu główki płodu dalsze rodzenie się barków jest utrudnione. Typowa dystocja barkowa jest sytuacją położniczą, mogącą skutkować poważnymi komplikacjami u noworodka. Skutkiem różnego rodzaju działań koniecznych do podjęcia w sytuacji wystąpienia problemów z w celu pomocy rodzącej z dystocją barkową wykorzystuje się liczne manewry, które mogą skutkować uszkodzeniem płodu i poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia matki.

Reklama                                                              

Co jest przyczyną komplikacji tego typu?

Wspólnie z Kancelarią AEGER, która specjalizuje się w sprawach błędów medycznych poznaliśmy historię noworodków skierowanych do porodu naturalnego których waga przekraczała 5 kg. Przyczyną wystąpienia dystocji barkowej było zbyt duża waga urodzeniowa dziecka przy porodzie drogami natury. Zalecenia do porodu drogą cesarskiego cięcia są już w przypadku szacowanej wagi dziecka wynoszącej 4,5 kg. Biegli, którzy opiniowali sprawy tych maluszków wskazywali za każdym razem, że był czas i możliwości na to by przeprowadzić badanie USG przed porodem lub w trakcie rozpoczętej już akcji porodowej, tak by ocenić szacowaną wagę płodu. Błąd pomiaru wynosi 20% zatem jeśli rodzi się dziecko mające 5,5 kg na taki błąd placówka prowadząca poród nie może się skutecznie powoływać.

Jakie mogą być skutki tych nieprawidłowości przy porodzie?

Skutki nieprawidłowo przeprowadzonego przez lekarza położnika porodu mogą być różnego rodzaju. Ze spraw prowadzonych wspólnie z Kancelarią AEGER wynika, iż mogą to być nieznaczne uszkodzenia splotu barkowego powodujące ograniczenie w ruchomości ręki dziecka po kilkudziesięcio procentowy uszczerbek na zdrowiu czy niedotlenienie powodujące trwałe następstwa neurologiczne powodujące u dziecka całkowita niesprawność fizyczną i umysłową. Taki błąd przy porodzie może powodować kilkuletnią rehabilitacje, rehabilitację przez całe życie tego dziecka co wpływa też na funkcjonowanie całej rodziny. Biegli opiniujący sprawy które prowadziła Kancelaria AEGER wskazywali, że aktualna wiedza medyczna jak i rozwój nauki w przyszłości nie dają szans na całkowity powrót do zdrowia tych dzieci. Uzyskane dotychczas zadośćuczynienia i odszkodowania za tego rodzaju błędy medyczne wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych . Również rodzina dziecka poszkodowanego, na skutek błędu medycznego, może domagać się zadośćuczynienia za wpływ tych nieprawidłowości na funkcjonowanie rodziny.

Rodziny dzieci pokrzywdzonych w wyniku błędu okołoporodowego zachęcam do kontaktu z Kancelarią AEGER , gdzie można uzyskać informacje o możliwościach naprawienia szkody w konkretnym przypadku. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 728 369 805.