Ochrona prawna dla wszystkich materiałów wyborczych

Reklama                                                              

Dobiega końca kampania przed wyborami prezydenckimi 2020 r. Wszystkie materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej i nie wolno ich zamalowywać,  niszczyć i usuwać. Za te  czyny ponosi się konsekwencje karne.

Materiałami wyborczymi są wszystkie nośniki (np. banery, plakaty, ulotki, bilbordy), które posiadają oznaczenia komitetu wyborczego. Według obowiązującego prawa niszczenie materiałów wyborczych jest wykroczeniem karanym grzywną. Wysokość grzywny ustalana jest przez Sąd i może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Jeżeli komitet wyborczy oszacuje swoje straty na kwotę przekraczającą 500 złotych, to zgodnie z kodeksem karnym, grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Policja tatrzańska na swoich stronach informuje również, że wszystkie komitety wyborcze muszą również przestrzegać wielu obowiązków określonych w kodeksie wyborczym:
• Nie wolno umieszczać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Wykroczenie to zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny. Wysokość grzywny ustalana jest przez Sąd i może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.
• Plakaty i hasła wyborcze należy rozwieszać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. Sposób ich umieszczenia nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
• Wszystkie plakaty oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów

Reklama                                                              

Przypominamy, że kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. W czasie ciszy wyborczej zabroniona jest wszelka agitacja wyborcza. W tym czasie nie można umieszczać nowych plakatów, czy bilbordów. Nie wolno również jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Cisza wyborcza obowiązuję także w internecie. Opublikowane wcześniej materiały mogą pozostać, nie wolno ich jednak modyfikować. Dotyczy to także aktywności na portalach społecznościowych.

-Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. W przypadku podania do publicznej wiadomości wyników sondaży przedwyborczych lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania, grzywna sięga od 500 tysięcy do 1 mln złotych.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl

FOT KPP Zakopane