Obowiązek badania temperatury u pracowników szpitali w momencie wejścia na ich teren

Reklama                                                              

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik informuje o wprowadzeniu obowiązku badania temperatury u pracowników szpitali w momencie wejścia na ich teren i reorganizacji SOR-ów i izb przyjęć. 

– Wprowadzamy obowiązek badania temperatury u pracowników szpitali w momencie wejścia na ich teren. Druga kwestia to konieczność reorganizacji SOR-ów i izb przyjęć, tak by oddzielić pacjentów z objawami COVID-19 od pozostałych osób. W tych działaniach reorganizacyjnych dyrektorom szpitali pełnym wsparciem służyć będzie Państwowa Straż Pożarna, która udostępni swoje namioty. Do dyspozycji będą także namioty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko to po to, by jeszcze dodatkowo uszczelnić system i w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko zakażeń w szpitalach – mówi wojewoda Piotr Ćwik.

 Wydane dziś polecenie Wojewody Małopolskiego zobowiązuje 38 małopolskich szpitali samorządowych i państwowych do wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała u pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na jego teren. Dotyczy to też Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu i Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

Reklama                                                              

Natomiast szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe (w Małopolsce takich szpitali jest 30) zostały zobowiązane do przeorganizowania ich pracy w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z objawami choroby COVID-19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć lub SOR-ach. Taka „brudna” izba przyjęć ma zminimalizować ryzyko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w obrębie szpitali. Wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 mających charakterystyczne objawy zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu z SOR-em lub izbą przyjęć.

Szpitale mogą te zmiany wprowadzić w oparciu o namioty przygotowane przez Państwową Straż Pożarną lub inne dostępne środki techniczne.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki