Nowy sprzęt medyczny w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Reklama                                                              

 

 Podhalański Państwowy Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, w październiku, otrzymał na ręce dyrektora Marka Wierzby 0,5 mln złotych dofinansowania na szpitalny oddział ratunkowy. Zakupiony w ramach projektu  sprzęt medyczny m.in. kapnografy, urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, zestawy do trudnej intubacji, pompy infuzyjne czy respirator służą pacjentom Podhala

W sumie Małopolska otrzymała od ministerstwa zdrowia aż ok. 22,4 mln zł na dofinansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, – Umowy na doposażenie SOR zostały podpisane z takimi podmiotami, jak: Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Szpitalem św. Anny w Miechowie, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, Szpitalem Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach i z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Reklama:                                                          


Jak informuje urząd wojewódzki, fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują: infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii, programy profilaktyczne, infrastrukturę pracowni diagnostycznych, programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych, kształcenie kadr medycznych, dzienne domu opieki medycznej, centra symulacji medycznej i działania projakościowe. Natomiast dotychczas podpisano już ponad 550 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie małopolskim podpisano 23 umowy o wartości ponad 124 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków POIŚ oraz 36 o wartości ponad 100 mln zł umów m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe.