Nowiutka oczyszczalnia już działa [ZDJĘCIA]

Reklama                                                              

Otwarto i oddano do użytkowania zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Jabłonce. Obiektem zarządzał będzie Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce.

Jak podali urzędnicy z Jabłonki, miejscowa oczyszczalnia ścieków wymagała modernizacji i rozbudowy.

– Na podstawie szczegółowych analiz opracowano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłonce, która uwzględniała 20 letnią perspektywę rozwoju Aglomeracji Jabłonka obejmującej sołectwa Jabłonka Centrum, Jabłonka Bory i Orawka – wyjaśniają.

Reklama:                                                          


Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jabłonce to właściwie nowy obiekt, bowiem wybudowano trzy nowe reaktory SBR, nowy stopień oczyszczania mechanicznego, stację dmuchaw, stopień stabilizacji i odwadniania osadu za pomocą wirówki.

– Wszystkie procesy w oczyszczalni sterowane są za pomocą nowoczesnej automatyki – zapewniają przedstawiciele gminy Jabłonka

fot. Jan Ciepliński/UG Jabłonka