Nowe transgraniczne projekty z dofinansowaniem

Reklama                                                              

 

Na polsko-słowackim pograniczu będą realizowane 32 nowe przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 33 mln euro. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował w dniach 19-20 marca w Starej Leśnej podjął decyzję o ich sfinansowaniu.

Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazło się przedsięwzięcie Gminy Ochotnica Dolna (projekt pn. “W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”) i Gminy Lipnica Wielka (projekt pn. “Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie”).

Reklama:                                                          


5,3 mln euro otrzymają projekty z obszaru edukacji transgranicznej. Dzięki dotacji powstanie m.in. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu dla polskich i słowackich pracowników samorządowych. Finansowe wsparcie otrzymały również m.in. kursy tematyczne dla potencjalnych pracowników sektora usług turystycznych.

ag