Nowe aparaty dla OSP Koniówka i OSP Czerwienne Dolne (zdjęcia)

“Bezpieczna Małopolska” to kolejny projekt, do którego przystąpił Urząd Gminy Czarny Dunajec. W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zakupiono nowe aparaty ochrony dróg oddechowych. Otrzymali je druhowie z OSP Koniówka i OSP Czerwienne Dolne.

Reklama                                                              

Uroczyste przekazanie aparatów miało miejsce w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec. Na ręce naczelników i prezesów jednostek nowy sprzęt przekazali wójt gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski i przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec Tadeusz Czepiel.

Reklama                                                              

OSP Koniówka otrzymała 4 aparaty, natomiast OSP Czerwienne Dolne – 2. Zakupione zostały w ramach programu “Bezpieczna Małopolska”, mającym na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa. Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. Działania te mają strategiczne znaczenie, ponieważ pozwalają podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP województwa małopolskiego. Ponadto pozwalają zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach jak również pozwalają skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Fot. Piotr Duraj