Nielegalni pracownicy z Ukrainy zatrzymani

 

Reklama                                                              

27 marca funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem kontrolowali legalność zatrudnienia w jednym z zakładów na terenie powiatu suskiego. Ośmiu obywateli Ukrainy nie posiadało odpowiednich dokumentów.

Reklama                                                              

– Okazało się, że ośmiu spośród szesnastu poddanych kontroli cudzoziemców pracowało nielegalnie przy obróbce produktów żywnościowych – informuje mł. chor. SG Michał Tokarczyk, rzecznik KoSG. – Cztery kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 21 do 56 lat, wykonywało prace bez wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce wydanych przez wojewodę, oraz nie posiadało podpisanych umów z pracodawcą.

Cudzoziemcy za nielegalne wykonywanie pracy zostali ukarani mandatami karnymi. Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia Polski w terminie 20 dni. Dodatkowo cudzoziemcy zostali objęci rocznym zakazem ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.

– W stosunku do przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie w sprawie nielegalnego powierzenie pracy cudzoziemcom, czyn ten zagrożony jest karą grzywny (art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł – przypomina rzecznik.

Opr. ag

Fot. KoSG