Na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego powstanie linia kablowa wraz z linią światłowodową

Reklama                                                              

Na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego powstanie linia kablowa 15kV. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A informuje, że przedmiotem inwestycji jest budowa linii średniego napięcia 15 kV wraz z linią światłowodową oraz kontenerowych stacji transformatorowych wraz z wykonaniem adaptacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej. Linia kablowa SN będzie służyć do zasilenia projektowanych stacji, natomiast światłowód posłuży do skomunikowania (wizualizacja i zdalne sterowanie) stacji z centralą ZEW Niedzica.

Projektowana linia energetyczna oraz światłowodowa będzie wykonywana w relacji: Elektrownia Wodna Niedzica – stacja transformatorowa „Zamajerz” – stacja transformatorowa „Stylchyn” – stacja transformatorowa „Frydman Podprzylasek” – stacja transformatorowa „Pompownia Frydman” – stacja transformatorowa „Pompownia Dębno”.

Celem inwestycji jest powstanie sieci elektroenergetycznej, dzięki której uzyska się możliwość podłączenia nowych źródeł OZE. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ponad 12,5 km sieci, dającej możliwość przyłączenia nowych odbiorców w tym tzw. „prosumentów” tj. odbiorców którzy są jednocześnie producentami i konsumentami energii elektrycznej. Ułożenie kabla 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego, w połączeniu z towarzyszącym światłowodem, stworzy inteligentną, sieć która będzie miała możliwości automatycznej konfiguracji. W wyniku połączenia nowego majątku z istniejącym uzyska się możliwość zasilenia większości punktów w sieci z dwóch niezależnych torów, co znacząco zwiększy pewność dostaw energii elektrycznej nawet podczas awarii. Będzie się to odbywać poprzez automatyczną eliminację odcinków na których wystąpiła awaria. Powyższe możliwości przyczynią się również do zmniejszenia strat powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej poprzez automatyczną optymalizację konfiguracji układu sieciowego.

Reklama                                                              

Po realizacji inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo zasilania Pompowni Frydman i Pompowni Dębno. Są to obiekty hydrotechniczne odpowiedzialne za przepompowywanie wody z terenów położonych w depresji wzgl. Zbiornika Czorsztyńskiego. Pompownie te zapewniają bezpieczeństwo powodziowe dla w/w miejscowości.

Wartość całego projektu to 7,8 mln zł z czego z czego dofinansowanie stanowi 6,5 mln zł.

“Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego” współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1.Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

materiały prasowe / fot. ZEW Niedzica