Mój Prąd: 5000 zł na fotowoltaikę!

Pozyskiwanie energii ze źródła odnawialnego jakim jest światło słoneczne coraz bardziej zyskuje na popularności zarówno w Polsce jak i na świecie. Możliwość produkcji energii elektrycznej na własny rachunek przy jednoczesnym uniezależnieniu się od dostaw ze źródeł konwencjonalnych zachęca coraz szersze grono Polaków do korzystania z takiego rozwiązania. Niektórych jednak może zniechęcać koszt tego rodzaju inwestycji. Warto zatem wiedzieć więcej na temat programu wsparcia “Mój prąd” oraz komu on przysługuje.

Czym jest fotowoltaika?

Zgodnie z definicją fotowoltaika – a właściwie instalacja fotowoltaiczna – jest to jeden z pięciu podstawowych źródeł pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zasada jej działania opiera się na wykorzystaniu potęgi światła słonecznego, dzięki któremu można produkować prąd zmienny będący energią elektryczną. Sposób produkcji energii z tego źródła niesie ze sobą wiele korzyści zarówno w aspekcie środowiskowym jak i gospodarczym.

Sama instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku elementów, które połączone mogą wytwarzać prąd elektryczny. Do elementów składowych instalacji fotowoltaicznej zaliczają się:

 • panele fotowoltaiczne (słoneczne) – jest to podstawowy element instalacji fotowoltaicznej. Składa się on z prostokątnych płyt krzemowych, które tworzą ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki panelom fotowoltaicznym możliwy jest ruch elektronów na powierzchni paneli w konsekwencji czego powstaje napięcie a następnie – prąd stały;
 • inwerter (falownik) – jest to drugi i jednocześnie bardzo ważny element instalacji fotowoltaicznej. Dzięki niemu możliwa jest przemiana prądu stałego w prąd zmienny. Ten z kolei może być używany jako energia elektryczna;
 • okablowanie – system kabli, dzięki którym możliwy jest transport energii do sieci energetycznej. W ten sposób nadwyżki wytworzonej “zielonej energii” można sprzedawać do sieci bądź magazynować na okres, w którym nie świeci Słońce;
 • licznik energii elektrycznej – dzięki niemu ilość pozyskiwanej oraz magazynowanej energii elektrycznej jest kontrolowana a jest niedobór bądź nadmiar jest niemal natychmiast ustawiany na odpowiednim poziomie.

W jaki sposób działa instalacja fotowoltaiczna?

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej opiera się na wykorzystaniu energii promieni słonecznych (fotonów). Panele fotowoltaiczne, które umieszczane są na dachach lub też w dobrze nasłonecznionym miejscu na ziemi absorbują energię fotonów, co z kolei wprawia w ruch mieszczące się na powierzchni paneli elektrony. Jest to możliwe dzięki ogniwom fotowoltaicznym, które są zbudowane z krzemu. Następnie elektrony poruszają się w dwie przeciwległe strony powodując powstanie napięcia – a w konsekwencji – prądu stałego.

Kolejnym krokiem jest przepływ prąd stałego do inwertera. Tam z kolei prąd stały zostaje zmieniony w prąd o natężeniu zmiennym. Tym samym prąd zmienny jest utożsamiany z energią elektryczną, która może być używana w gospodarstwach domowych. W ten sposób wytworzony prąd elektryczny za pomocą sieci kabli i połączeń trafia do sieci energetycznej, skąd może być dystrybuowany w różne miejsca. Ponadto warto również wiedzieć, iż nadwyżki wyprodukowanej energii można gromadzić i używać w okresie, gdy Słońce nie świeci z taką częstotliwością jak latem.

Zalety instalacji fotowoltaicznej

Opisywana forma produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest Słońce niesie ze sobą szereg korzyści. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • wspieranie działań ekologicznych – podstawową zaletą wynikającą z posiadania instalacji fotowoltaicznej jest fakt, iż nie powoduje ona emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też instalacja fotowoltaiczna jest zaliczana do jednego z kilku sposobów produkcji “zielonej energii“, dzięki której można realnie wspierać środowisko naturalne;
 • możliwość uzyskania statusu niezależności energetycznej – niektóre osoby mogą podawać w wątpliwość zasadność montowania i używania instalacji fotowoltaicznej. Jednak ma ona to do siebie, iż w okresie wiosenno-letnim, gdy są dłuższe dni oraz więcej promieni słonecznych pada na panele, można gromadzić nadwyżki produkowanej energii i używać ich np. jesienią lub zimą. W ten sposób automatycznie można uzyskać status niezależności od dostaw energii ze źródeł konwencjonalnych np. ze spalania węgla;
 • długi okres korzystania z instalacji fotowoltaicznej – szacuje się, iż instalacja fotowoltaiczna może bez przerwy produkować oraz magazynować energię elektryczną nawet przez 25 lat. Tym samym znika obawa, iż konieczne będzie wymienianie całej instalacji (lub niektórych części) co rok lub dwa;
 • brak konieczności ciągłego czyszczenia paneli fotowoltaicznych – panele fotowoltaiczne zwykle nachylony są pod kątem ostrym względem powierzchni ziemi tak, by zmaksymalizować ilość wyprodukowanej ze Słońca energii. Tym samym wystarczy zwykły deszcz lub zmycie czystą wodą powierzchni paneli by usunąć kurz lub inne zanieczyszczenia, które mogły się tam nagromadzić. Tym samym nie ma konieczności kupowania oraz używania specjalnych środków do czyszczenia paneli;
 • krótki okres zwrotu – producenci instalacji fotowoltaicznej deklarują, iż okres zwrotu kwoty jej zakupu do momentu, aż będzie ona niższa od regularnie płaconych rachunków za energię elektryczną wynosi ok. 6-7 lat, w niektórych wypadkach może to być ok. 8-10 lat. Takie rozwiązanie sprawia, iż po relatywnie krótkim okresie czasu przez następne kilkanaście lat można cieszyć się darmową energią produkowaną ze Słońca.

Niektóre osoby mogą jednak podawać w wątpliwość korzystanie z instalacji fotowoltaicznej. Głównym argumentem jest stwierdzenie, iż koszt inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest zbyt wysoki i części osób zwyczajnie nie stać na taką inwestycję. Choć koszt instalacji fotowoltaicznej potrafi być wysoki (wynosi on pomiędzy 15 a nawet 30 tysięcy złotych) istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu tej instalacji. Mowa tutaj o rządowym programie “Mój prąd”, który stanowi realne wsparcie ze strony budżetu państwa w momencie zakupu instalacji fotowoltaicznej.

Czym jest program “Mój prąd”?

Program “Mój prąd” stanowi rządowy program wsparcia osób fizycznych w zakupie mikro instalacji fotowoltaicznej. Sam program ma na celu realne wsparcie finansowe osób, które zdecydują się na zakup tej instalacji oraz promowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii na skalę lokalną. Program ten został uruchomiony w 2019 r. i od samego początku cieszy się niezwykła popularnością wśród wnioskodawców z całej Polski.

Zasady korzystania z programu “Mój prąd”

Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę, iż z rządowego programu “Mój prąd” może skorzystać praktycznie każdy kto chce produkować energię na własny użytek. By pozytywnie zakwalifikować się do skorzystania z pomocy w ramach tego programu wystarczy spełnić kilka prostych warunków:

 • posiadać podpisaną umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, która reguluje wszelkie kwestie oraz zasady wprowadzania do sieci energetycznej wytworzonej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;
 • posiadać kopię faktury wystawionej za montaż oraz dostawę instalacji fotowoltaicznej w domu (warto tutaj wiedzieć, iż taka faktura musi zawierać specjalną adnotację “Zgłoszono do programu priorytetowego “Mój prąd”);
 • posiadać dowód zapłaty za samą instalację fotowoltaiczną np. wyciąg bankowy;
 • ewentualnie oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy wnioskodawca nie korzysta z usług firm zewnętrznych).

Z tak przygotowanymi dokumentami można wysłać wniosek drogą elektroniczną poprzez rządową stronę mojprad.gov.pl. Dzięki temu nie ma konieczności pojawiania się w urzędzie oraz składania wniosku w formie papierowej co oznacza oszczędność czasu oraz szybsze rozpatrzenie wniosku. Następnie należy oczekiwać na odpowiedź w ciągu 30 dni, która przyjdzie drogą mailową.

Czy korzystanie z programu “Mój prąd” jest opłacalne?

Pomimo ogólnej dostępności środków w tym programie oraz maksymalnie uproszczonej procedurze składania wniosku niektóre osoby mogą wątpić w opłacalność skorzystania z tego programu. Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż skorzystanie z tego programu jest niezwykle opłacalne z kilku powodów. Można do nich zaliczyć m.in.

 • usługa jest bezpłatna – podczas składania wniosku wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów ani opłat z tytułu ubiegania się o dotację;
 • wysoka kwota dofinansowania – według szacunków średni koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej wynosi pomiędzy 15.000 a 18.000 złotych. Warto przy tym dodać, iż kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 5.000 złotych. Nawet przy kwocie 15.000 złotych możliwość uzyskania zwrotu 1/3 kosztów sprawia, iż program ten niesie realne wsparcie;
 • wysoka ogólna kwota dofinansowania – według danych rządowych całkowita kwota dofinansowania tego projektu wynosi 1 miliard złotych. Oznacza to, iż tysiące osób w całej Polsce mają równy dostęp do składania wniosków oraz ubiegania się o taką formę pomocy rządowej w zakupie instalacji fotowoltaicznej.

Oprócz kwestii finansowej warto również wziąć pod uwagę kwestie wsparcia środowiska oraz przyspieszony tym samym okres zwrotu zainwestowanych środków. Uzyskując pozytywną ocenę oraz otrzymując dotację z programu “Mój prąd” okres zwrotu zainwestowanych pierwotnie środków jest mniejszy nawet o 2 lata. Tym samym już po około 5-6 latach można cieszyć się produkcją energię na własny użytek nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem energii do swojego gospodarstwa domowego.

Ponadto koncepcja samego programu zakłada, iż coraz więcej osób będzie decydować się na inwestycję w tego typu rozwiązania. Ma to na celu propagowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii i tym samym odejście od koncepcji produkcji energii z paliw kopalnych. Jest to niezwykle ważne dla środowiska naturalnego ze względu na fakt postępującego globalnego ocieplenia, które realnie wpływa na klimat. Instalacja fotowoltaiczna nie powoduje emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jak np. dwutlenek węgla, dzięki czemu korzystnie wpływa na klimat i środowisko.

undefined