“Młodzież Zapobiega Pożarom” – gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Czarnym Dunajcu (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

“Młodzież Zapobiega Pożarom” to tytuł Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym co roku udział biorą m.in uczniowie szkół podstawowych i średnich, mieszkańcy miejscowości gminy Czarny Dunajec, reprezentujący poszczególne jednostki OSP.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Reklama                                                              

Tegoroczny gminny etap konkursu odbył się na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec we czwartek 28 lutego 2019 r.

Uczestnicy turnieju przystąpili do testu pisemnego, który oceniony został przez komisję w składzie kpt. Mateusz Zając, asp. Szczepan Barnaś (obaj reprezentujący KP PSP Nowy Targ), i dh Jan Styrczula – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Wyniki:
I grupa wiekowa (klasy: IV – VI):
1. Kamil Wątor – Podczerwone – 18 pkt.
2. Sandra Szczypta – Stare Bystre – 17 pkt + 1,5 pkt (dogrywka)
3. Natalia Strama – Stare Bystre – 17 pkt. + 1,25 pkt (dogrywka)
4. Rafał Duraj – Podczerwone 17 pkt (dogrywka)

II grupa wiekowa (klasy: VII – VII i III gimnazjum):
1. Justyna Jabłońska – Ciche – 19 pkt.
2. Patrycja Szczerba – Piekielnik – 18 kt.
3. Maksymilian Czerwień – Piekielnik – 17 pkt.
4. Rafał Jarończyk – Podczerwone i Andrzej Chowaniec – Ratułów – 16 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły średnie):
1. Justyna Podczerwińska – Podczerwone – 22 pkt.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody. Wręczyli je dh Józef Styrczula – prezes gminny ZOSP RP, Marcin Ratułowski – wójt gminy Czarny Dunajec, Anna Trebunia-Wyrostek i Mariusz Garus – pełnomocnik wójta Czarny Dunajec.

Wyróżnieni zostali także opiekunowie za wkład w przygotowanie młodzieży.

Osoby, które zajęły 1 i 2 miejsca wywalczyły możliwość uczestnictwa w kolejnym etapie konkursu – powiatowym.

Tekst i fot. Piotr Duraj