“Młodzież Zapobiega Pożarom” – gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Czarnym Dunajcu (zdjęcia)

Reklama                                                              

“Młodzież Zapobiega Pożarom” to tytuł Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym co roku udział biorą uczniowie poszczególnych szkół z gminy Czarny Dunajec.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tegoroczny gminny etap konkursu odbył się w Szkole Podstawowej im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem w środę 11 marca 2020 r.

Reklama                                                              

Uczestnicy turnieju przystąpili do testu pisemnego podzieleni na 3 grupy wiekowe. Oceniony został przez komisję w składzie Ewa Vermessy-Gruber – dyrektor Szkoły Podstawowej w Podczerwonem, Danuta Skorupa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Podczerwonem, dh Jan Styrczula – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP i dh Karol Krzysiak – komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce na sali gimnastycznej w obecności całej społeczności szkolnej w Podczerwonem. Wraz z komisją dokonał tego wójt gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski.

W I kategorii klas I – VI zwyciężył Kamil Wątor – SP Podczerwone. Drugie miejsce zajęła Nicola Kula – SP Stare Bystre nr 2, a trzecie Rafał Duraj – SP Podczerwone.

W II kategorii klas VII – VIII zwyciężyła Martyna Habas – SP Pieniążkowice. Drugie miejsce zajął Maksymilian Czerwień – SP Piekielnik, a trzecie Klaudia Stopka – SP Stare Bystre nr 2.

W III kategorii klas ponadgimnazjalnych zwycięstwo odniosła Justyna Podczerwińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, a drugie miejsce Rafał Jarończyk – Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Oboje są absolwentami Szkoły Podstawowej w Podczerwonem i wieloletnimi uczestnikami konkursu OTWP “Młodzież Zapobiega Pożarom” w gminie Czarny Dunajec.

Organizatorzy serdecznie dziękują młodzieży za uczestnictwo, a ich opiekunom za solidne przygotowanie. Dziękują także sponsorom. Są nimi: Zarząd Główny ZOSP RP w gminie Czarny Dunajec, Kazimierz Jarończyk – Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu, Stanisław Tyrała – Termy Chochołowskie, Stanisław Tylka – firma Tylka – Okna, Drzwi, Bramy z Czarnego Dunajca i wójt gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski.

Dwa pierwsze miejsca z każdej kategorii wywalczyły awans do etapu powiatowego, który odbędzie się w Nowym Targu.

Tekst i fot. Piotr Duraj