Młodzież nadal unika “pójścia w kamasze”

Reklama                                                              

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku będzie trwała od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Jak się okazuje, mimo iż od lat słuzna wojskowa nie jest obowiązkowa, w poprzednich latach nie wszyscy stawili się do Wojskowej Komendy uzupełnień.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2020 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej na administrowanym przez WKU
w Nowym Targu terenie dokonają trzy powiatowe komisje lekarskie: w Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej oraz Zakopanem. Rocznikiem podstawowym podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2020 są mężczyźni urodzeni w 2001 r.

– Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – informują wojskowi.

Reklama                                                              

Reklama:                                                          


W 2019 roku na terenie administrowanym przez WKU w Nowym Targu podlegało stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej 2023 mężczyzn rocznika podstawowego i 565 mężczyzn rocznika starszego (powiat nowotarski odpowiednio 1161 i 342, powiat suski odpowiednio 491 i 35, powiat tatrzański 371 i 188).

Do kwalifikacji w zeszłym roku stanęło również 70 kobiet zobowiązanych stawiennictwem zgodnie z rozporządzeniem, a także 31 kobiet ochotniczek do terytorialnej służby wojskowej, służby przygotowawczej i ochotniczek uczestniczących w programie Legii Akademickiej.

CO ciekawe, w 2019 roku 100-procentową frekwencję stawiennictwa miały gminy: gmina Jordanów, Sucha Beskidzka. Z kolei najniższą frekwencję: Szczawnica, Biały Dunajec, i miasto Nowy Targ.

 

fot. WKU Nowy Targ