Mł. insp. Grzegorz Wyskiel Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Targu (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty, mł. insp. Grzegorz Wyskiel został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

Uroczysta zbiórka odbyła się 7 maja br. w budynku nowotarskiej komendy i rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu przez dowódcę uroczystości nadkom. Roberta Stasika. Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu kom. Zbigniew Zacher powitał wszystkich przybyłych gości.

Reklama                                                              

Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu odczytał Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Ryszard Sołkiewicz. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki wręczył mł. insp. Grzegorzowi Wyskielowi rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, równocześnie pogratulował objęcia nowego stanowiska i życzył dalszych sukcesów.

Obejmujący stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu mł.insp. Grzegorz Wyskiel podziękował za wyróżnienie i zaufanie, jakie otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego zapewniając, że dołoży wszelkich starań by zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu nowotarskiego. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej jednostki.

Mł. insp. Grzegorz Wyskiel służbę rozpoczął w 1990 roku.  Przez kilkanaście lat nadzorował pracę pionu kryminalnego jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego, później jako Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu sądeckiej Policji. W marcu 2018 roku został powołany  na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku. Od 5 marca br. pełnił obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

Tekst i fot. KPP Nowy Targ