Mija pierwszy rok funkcjonowania Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach

Reklama                                                              

 

Mija pierwszy rok funkcjonowania Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, w której udział wzięli zarówno Jubilaci, jak również pracownicy placówki oraz zaproszeni goście.

– Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa. Osoby starsze to nasze najbliższe otoczenie, to nasi rodzice i dziadkowie. Dlatego tak ważne jest, że Dom udało się uruchomić – mówił Tadeusz Wach, wójt gminy Czorsztyn rozpoczynając uroczystość zorganizowaną przez Zespół realizujący projekt pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”. Włodarz Gminy uczestniczący w uroczystości w charakterze gościa życzył seniorom zdrowia oraz pogody ducha, dzięki której wiek przestaje mieć znaczenie. Na to uroczyste spotkanie Wójt przybył
w towarzystwie kapeli góralskiej w składzie: Artur Majerczak – dyr. Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Tomasz Bodziarczyk – kierownik GOPS, Marcin Piątek oraz Katarzyna Dobrzyńska.

Reklama                                                              

A pogody ducha w dniu urodzin nie brakowało!  Seniorzy, jak na jubilatów przystało prezentowali się dostojnie. Z uśmiechem na twarzy przyjmowali kolejne życzenia, po czym wspólnie z góralska kapelą odśpiewali tradycyjne sto lat.

– Dziękujemy Wam drodzy seniorzy, za to że dzięki Wam nie okryły się kurzem nasze obyczaje, że to z Waszych ust młode pokolenie dowiaduje się o minionym czasie (…). Do naszych seniorów, wciąż młodych duchem, którzy mają srebrne włosy, ale na pewno złote serca kierujemy najserdeczniejsze życzenia (…)” – tymi wzruszającymi słowami Izabela Dragosz – opiekun seniorów zwróciła się do Jubilatów podczas, gdy na salę wniesiono tort.

Jak podkreślał Krzysztof Początek Kierownik Projektu w domu seniora panuje na co dzień serdeczna i rodzinna atmosfera, a seniorzy zawsze skorzy są do debat czy żartów. Podczas zajęć, które realizowane są w placówce powstaje mnóstwo małych arcydzieł  w postaci papierowych kwiatów, makaronowych choinek czy wypiekanych smakołyków. Kierownik projektu podziękował również Wójtowi Gminy, ponieważ jak podkreślał „Pomysłodawcą uruchomienia domu seniora był samorząd”.

Korzystając z okazji, iż pierwsze urodziny wypadły w przededniu Dnia Kobiet wójt gminy Czorsztyn życzył paniom zdrowia, po czym wręczył każdej z nich symboliczny kwiat.

Opr. Aneta Markus