Miejskie Przywitanie Lata 2019 już dzisiaj – policja radzi ….

 

Reklama                                                              

Dzisiaj (21 czerwca) o godz. 19.00 na nowotarskim Rynku odbędzie się Miejskie Przywitanie Lata 2019. Przewidziane są koncerty zespołu Afromental i Sarsy, a wieczór zakończy dyskoteka z DJ-em, która potrwa do 3 nad ranem.

Reklama                                                              

Impreza ta ma charakter imprezy masowej, na której obowiązuje regulamin zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

– Przypominamy o zachowaniu zgodnym z prawem i regulaminem imprezy masowej oraz o odpowiedzialności prawnej – mówi mł. asp. Dorota Garbacz, rzecznik nowotarskiej policji.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art.8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2.Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art.8a.

Przepisy karne zawarte są w Rozdziale 9 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych – art. 54, art.55, art.56, art.57, art.57a, art. 58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.65a, art.66, art.67, art.68.

Kodeks wykroczeń :

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 51.§1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  • 2.Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • 3.Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

– Apelujemy o kulturalną, odpowiedzialną, a przede wszystkimi bezpieczną zabawę – podkreśla Dorota Garbacz. – Przypominamy również, że w piątek w Rynku będzie zmiana organizacji ruchu. W tym dniu zamknięte zostaną dla ruchu wszelkich pojazdów ul. Św. Katarzyny i Szkolna oraz pierzeje Rynku: południowa, północna i zachodnia. Objazdy prowadzić będą ul. Kościuszki, wschodnią pierzeją Rynku i ul. Szaflarską, którą ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. Zmiana organizacji ruchu nie dotyczy skrzyżowania z ul. Kolejową i Kazimierza Wielkiego. Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do obowiązujących w tym dniu przepisów – mówi rzecznik.