Międzynarodowy Projekt Informatyczny Hackaton w Zębie (zdjęcia)

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie realizowany był Międzynarodowy Informatyczny Program Edukacyjny Hackathon „MakeYourSelf – make a game”. To program edukacyjny, w którym wzięli udział uczniowie z Białorusi, Belgii Rosji i z Polski, a konkretnie ze Szkoły Podstawowej im. H. Marusarzówny w Zębie i Szkoły Podstawowej im. A. Tatar w Suchem.

Reklama                                                              

Młodzież w międzynarodowych zespołach przygotowywała prototyp gry komputerowej w scracth. Program hackathona obejmował ścieżkę edukacyjną dla początkujących, jak i doświadczonych uczestników, współpracę trenerów i nauczycieli zajmujących się edukacją uczniów w Game Dev. Tworzenie gry komputerowej było świetną okazją nie tylko do przekazywania nastolatkom nauki poprzez platformę Steam, ale także do kreowania tak kluczowych kompetencji, jak kreatywność, komunikacja, współpraca i krytyczne myślenie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z projektowania gier „Game Development”, w zajęciach z algorytmizacji gry „Teoria algorytmów w problemach z grą”, poszukiwali optymalnych rozwiązań, tworzyli postacie, kodowali i próbowali zdobyć wiedzę z programowania. Uczestnicy projektu nie tylko aktywnie się szkolili, ale także komunikowali się w języku angielskim i nawiązali nowe znajomości. Na koniec prezentowali swoje gry, opowiadali o swoich projektach, sukcesach i porażkach.

Reklama                                                              

Efekty pracy oceniali dwaj międzynarodowi eksperci obecni w placówce w Zębie oraz online fachowcy od gier z kilku europejskich państw. Twórcy najlepszych gier zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Spotkanie odbyło się w dniach 9 – 10 stycznia 2020 r.

fot. Andrzej Kubatek