Międzygminne strażackie ćwiczenia w Rdzawce (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Strażacy z Rdzawki, Jabłonki, Zubrzycy Górnej, Spytkowic i Raby Wyżnej wzięli udział w ćwiczeniach jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, których tematem było ratownictwo techniczne z elementami chemicznego i medycznego.

Manewry w Rdzawce rozpoczęły się od omówienia zasad postępowania podczas działań z udziałem substancji niebezpiecznych. Na placu obok miejscowej szkoły druhowie realizowali założenie praktyczne – działania podczas wypadku samochodu dostawczego, z którego wypadł pojemnik z nieznaną substancją. Pierwsze przybyłe zastępy z OSP Jabłonka i Rdzawka miały za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ewakuować poszkodowanego z pojazdu, przenieść przez stanowisko dekontaminacji przygotowane przez strażaków z kolejnych zastępów. Następnie poszkodowanemu udzielono kwalifikowaną pierwszą pomoc.

Reklama:                                                          


Fot. Grzegorz Pitek