Małopolska wspiera ratownictwo górskie i wodne

Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego spotkał się z przedstawicielami ratownictwa górskiego i wodnego z terenu Małopolski. Głównym tematem spotkania było omówienie działalności małopolskich jednostek ratowniczych, a także przedyskutowanie tematu wsparcia finansowego kierowanego do GOPR-ów i WOPR-ów w 2020 roku przez samorząd województwa.

Reklama                                                              

– Jednym z priorytetów działania Województwa Małopolskiego jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego regionu, dlatego też województwo dokłada wszelkich starań, aby wspierać wszystkie służby, które za nie odpowiadają. Poprawa efektywności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Małopolan i turystów jest dla województwa bardzo istotnym zadaniem, które konsekwentnie realizuje poprzez udzielanie m.in. finansowego wsparcia – powiedział Wicemarszałek Łukasz Smółka.

Reklama                                                              

Małopolska od wielu lat wspiera ratownictwo górskie i wodne. W tym roku w budżecie województwa zaplanowano środki finansowe na wsparcie ratownictwa górskiego w wysokość 750 tys. zł i ratownictwa wodnego w wysokości 450 tys. zł. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 350 tys. zł na budowę dyżurki Grupy Podhalańskiej GOPR na Turbaczu.

W 2019 r. zostało zawarte, jako pierwsze w kraju, porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy udziale Wojewody Małopolskiego a 19 podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w Małopolsce, w tym m.in. z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.

Do 2019 r. na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych oraz na organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich i wodnych województwa przekazały łączne środki w wysokość 4,84 mln zł.

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje pięć grup ratownictwa górskiego. Są to: Grupa Jurajska GOPR, Grupa Beskidzka GOPR, Grupa Podhalańska GOPR, Grupa Krynicka GOPR oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oraz 10 grup ratownictwa wodnego: Krakowskie WOPR, Sądeckie WOPR, Tarnowskie WOPR, Gorlickie WOPR, Miejskie WOPR w Chrzanowie, Miejskie WOPR w Oświęcimiu, Wodne Pogotowie Ratunkowe w Nowym Targu, Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Myślenicach, Oddział Regionalny w Olkuszu Śląskie WOPR.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoReklama