Małopolska pamięta o miejscach pamięci i martyrologii, także w powiatach nowotarskim i tatrzańskim

Blisko 500 tys. złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego z całej Małopolski ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii.

Reklama                                                              

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym miejsc pamięci narodowej i martyrologii, są jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie oraz przekazanie młodemu pokoleniu etosu patriotyzmu. Dzięki konkursowi „Małopolska pamięta” możliwe będzie odnowienie tych obiektów miejscowej spuścizny, którym grozi nie tylko zniszczenie, ale i zapomnienie.

Reklama                                                              

Dotacja w ramach konkursu może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z uwzględnieniem zagospodarowania i uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu. Może wynieść maksymalnie 60 procent wartości przedsięwzięcia tj. 20 tys. zł.

W tym roku w budżecie województwa na ten program zagwarantowano 500 tys. zł. Wnioski można było przesyłać do 2 lipca. Dzisiaj nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem symbolicznych czeków. Przyznano 53 dotacji na łączną sumę 489 300 zł.

– Małopolska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez historię, a Małopolanie wielokrotnie w dziejach narodu i państwa polskiego dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Dzisiaj spotykamy się w gronie osób, dla których dziedzictwo kulturowe oraz narodowa historia stanowi potencjał, który należy pielęgnować – mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego, pomysłodawczyni konkursu.

Lista beneficjentów z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego:
– Gmina Czarny Dunajec – prace konserwatorskie przy kamiennym Pomniku Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, wykonanym po 1945 r., zlokalizowanym w m. Odrowąż – 9 000
– Gmina Jabłonka – uporządkowanie terenu wraz z remontem ogrodzenia wokół cmentarza żydowskiego w miejscowości Podwilk – 9 500
– Gmina Ochotnica Dolna – Pamięci Walczących – 11 000
– Gmina Ochotnica Dolna – Tego nie można zapomnieć… – 5 000
– Gmina Szczawnica – Ocalić od zapomnienia – remont pomnika w Przysłopie – 8 000
– Gmina Zakopane – Renowacja i konserwacja drewnianego krzyża oraz pomnika „Prometeusz Rozstrzelany” w Zakopanem – 12 000.

Źródło: UMWM