Małopolska dziś i jutro. Spotkanie na Podhalu

 

O tym, jak między innymi skuteczniej wykorzystywać środki publiczne, promować współdziałanie samorządów, likwidować bariery w poszczególnych obszarach województwa i dbać o środowisko rozmawiali w Ludźmierzu przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, radni województwa, naukowcy oraz eksperci. Pierwsze spotkanie dotyczące opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030” odbyło się 8 maja na Podhalu.

– Przed nami cykl spotkań, które rozpoczynamy od Podhala. W urokliwym Domu Podhalańskim w Ludźmierzu rozmawiamy o Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030″. To jeden z najważniejszych dokumentów, nad jakim przyszło nam pracować, bowiem wyznacza on kierunki naszych przyszłych działań – tymi słowami rozpoczął spotkanie wicemarszałek Łukasz Smółka.

Więcej dla kultury

Anna Pieczarka, z zarządu województwa zwróciła uwagę na dwa, niezwykle ważne aspekty w budowaniu nowej strategii województwa. To po pierwsze kultura, dziedzictwo narodowe, a po drugie budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy udziale samych mieszkańców.

– My, jako nowy zarząd kontynuujemy programy przeznaczone na ochronę zabytków. Chcemy troszczyć się o nasze dziedzictwo kulturowe. W ramach programu Małopolskie Kapliczki przeznaczyliśmy do tej pory 750 tys. zł, a w ramach programu Mecenat Małopolski 2,5 mln zł – mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Walka o czyste powietrze

O tym dlaczego środowisko ma być istotnym elementem nowo planowanej strategii mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

– Bez ochrony środowiska, powietrza, jakości wód, gospodarki odpadami nie da się planować rozwoju strategicznego całego województwa. Z badań wynika, że 98 proc. mieszkańców mówi, że potrzebuje wzmożonych działań pro środowiskowych. Zależy nam, aby wspólnie z władzami centralnymi, władzami małopolskich gmin znaleźć miejsce i przestrzeń do zintensyfikowania działań w tym zakresie – podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Podczas warsztatów eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania rozwojowe stoją przez naszym regionem w perspektywie 2030 roku, a także, jakie są krajowe i europejskie uwarunkowania prac nad Strategią Rozwoju Województwa.

Tekst i fot. Biuro Prasowe UMWM