Łatwiejszy tranzyt przez Słowację – zmiana przepisów

Reklama                                                              

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej od dnia 02.06.2020 r. od godz. 7:00 obywatele UE i członkowie ich rodzin nie będą potrzebować zezwolenia MSW RS na tranzyt przez Słowację podczas podróży do kraju, którego są obywatelami.

W trakcie przejazdu pasażerowie są zobowiązani przejechać przez Słowację bez postoju. Czas przejazdu nie może przekroczyć 8 godzin łącznie z tankowaniem.

Więcej informacji na  https://www.gov.pl/web/slowacja/-tranzyt-obywateli-polskich-przez-terytorium-slowacji

Reklama