Łatwiej można jeździć po Zakopanem

Reklama                                                              

Jak podał zakopiański magistrat, zakończyła się budowa ronda na Bystrem.

Zakończyła się najważniejsza inwestycja drogowa 2019 roku – po sześciu miesiącach prac, w ostatnim dniu grudnia do użytkowania oddane zostało przebudowane skrzyżowanie dróg gminnych ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza, ul. Droga na Antałówkę z drogą powiatową ul. Balzera w Zakopanem – nie kryją zadowolenia przedstawiciele zakopiańskiego ratusza.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5776235,32 zł, z czego 2723297 zł dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Małopolskiego.

Reklama                                                              

W ramach przebudowy wykonane zostały: roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowa infrastruktury podziemnej (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna), budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED, oznakowanie pionowe i poziome z elementami bezpieczeństwa (bariery, poręcze i ogrodzenia) oraz odtworzenie skarp i terenów zielonych.

źródło: UM Zakopane//fot. Kronos Media/UM Zakopane