Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. będzie trwała od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2020 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej na administrowanym przez WKU w Nowym Targu terenie dokonają 3 powiatowe komisje lekarskie: w Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej oraz Zakopanem. Rocznikiem podstawowym podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2020 są mężczyźni urodzeni w 2001 r. Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. W 2019 roku na terenie administrowanym przez WKU w Nowym Targu podlegało stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej 2023 mężczyzn rocznika podstawowego i 565 mężczyzn rocznika starszego (powiat nowotarski odpowiednio 1161 i 342, powiat suski odpowiednio 491 i 35, powiat tatrzański 371 i 188). Do kwalifikacji w zeszłym roku stanęło również 70 kobiet zobowiązanych stawiennictwem zgodnie z rozporządzeniem, a także 31 kobiet ochotniczek do terytorialnej służby wojskowej, służby przygotowawczej i ochotniczek uczestniczących w programie Legii Akademickiej. W 2019 roku 100% frekwencję stawiennictwa miały gminy: UG Jordanów, UM Sucha Beskidzka, najniższą frekwencję UMiG Szczawnica, UG Biały Dunajec, , UM Nowy Targ.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)

Obecnie trwa reorganizacja tej formy czynnej służby wojskowej i według planów jej stan w SZ RP ma wynieść 3500 żołnierzy. Zlikwidowane zostały wykazy dodatkowe do etatu WSzW, w tym w Krakowie. Żołnierze pełniący służbę w ramach NSR otrzymali propozycję innej formy służby wojskowej lub kontynuacji służby w ramach NSR w innych jednostkach na terenie całego kraju. Jednostki, które utrzymują funkcjonowanie w najbliższej okolicy to 16 bpd Kraków, 18 bpd Gliwice, 8 BLTr Balice.

Terytorialna Służba Wojskowa (TSW)

Terytorialna Służba Wojskowa pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. Szkolenie podstawowe może odbyć się jednorazowo – w sposób ciągły lub okresowo w dniach wolnych od pracy. Żołnierze Obrony Terytorialnej pełnią służbę rotacyjnie (w JW. – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza JW.) od 1 do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Od 2017 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków do TSW. No obecną chwilę 228 kandydatów złożyło wnioski, w bazie potencjalnych kandydatów do TSW pozostaje około 430 osób, które sukcesywnie składają wnioski do tej formy służby. Obecnie w 11 MBOT służy 111 żołnierzy OT z administrowanego terenu. W trakcie procedury pozostaje kilkunastu ochotników. W dalszym ciągu trwa nabór do TSW.

Zawodowa Służba Wojskowa (ZSW)

Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo kontraktową. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą 3 korpusy: oficerów, podoficerów i szeregowych. Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych. Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się jednostki powietrznodesantowe, jednak najwięcej wakatów jest w jednostkach poza województwem małopolskim. Pomimo posiadania kandydatów w korpusie podoficerów brak jest możliwości powołania ich do zawodowej służby wojskowej w m. Kraków. W większości jednostek brakuje kierowców kat C, C+E, ratowników medycznych.

Legia Akademicka (LA)

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. W ramach tego programu przeszkoliliśmy 64 studentów. Obecnie trwa III edycja programu Legia Akademicka. W programie bierze udział Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, do którego zgłosiło się około 50 studentów.

Służba Przygotowawcza (SP)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2020 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych. Służba przygotowawcza będzie odbywała się w centrach i jednostkach wojskowych od 7 stycznia do 27 marca 2020 r. Następne turnusy odbędą się w terminach: II turnus: od 4 maja do 24 lipca 2020 r., III turnus: od 14 września do 18 grudnia i 29 września do 18 grudnia 2020 r. W trakcie szkolenia w ramach służby w korpusie szeregowych w 2020 r. ma możliwość przeszkolić się 10925 ochotników. Prowadzony jest również nabór na turnus szkolący żołnierzy na potrzeby korpusu oficerów. Szkolenie będzie trwało od 7 stycznia do 29 maja 2020 r. W trakcie tego szkolenia zostanie przeszkolonych się 100 ochotników. W 2020 r. planowane są również dwa turnusy szkolenia w korpusie podoficerskim: I turnus będzie trwał od 3 lutego do 29 maja 2020 r., II turnus będzie trwał od 6 lipca do 30 października 2020 r. W trakcie tego szkolenia zostanie przeszkolonych się 100 ochotników.

Służba Przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej przeznaczony jest dla ochotników, którzy:
– są zdolni do odbycia czynnej służby wojskowej,
– mają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– wiek co najmniej 18 lat,
– są osobami niekaranymi,
– posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne (w korpusie podoficerów – średnie,
w korpusie oficerskim – wyższe)

Odbycie służby przygotowawczej otwiera drogę do zawodowej służby wojskowej.
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Targu, oś. Bór. 10
Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonów 261 138 765 oraz na stronie internetowej (w zakładce – służba przygotowawcza).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich form służby wojskowej można znaleźć:
– na stronie internetowej: www.wkunowy targ.wp.mil.pl
– FB : www.facebook.com/WKUNowyTarg