Kuratorzy sądowi u kadetów, czyli pouczająca rewizyta

 

Nietuzinkowych gości mieli kadeci z klas mundurowych naszego liceum. Odwiedzili ich bowiem kuratorzy sądowi, opowiadając o specyfice i zakresie swojej pracy.

Nim przeszli do istoty swoich działań, czyli przyczyn obejmowania nieletnich oraz dorosłych nadzorem kuratorskim  i najczęściej nakładanych na nich kar, przedstawiali strukturę organizacyjną Sądu Rejonowego i Zespołu Kuratorów, który jest jego jednostką.

Kadeci mogli się od swoich gości dowiedzieć, co to są obowiązki probacyjne (czyli obowiązki należytego zachowania się oraz przestrzegania litery prawa w okresie próby) i od czego one zależą. Nieprzestrzeganie tych obowiązków skutkuje oczywiście określonymi karami.

Ciekawie opowiadali kuratorzy, jak w praktyce wygląda praca z osobą dozorowaną; jakie cechy psychofizyczne i wykształcenie powinien posiadać kandydat na kuratora zawodowego i społecznego.

Przydatna będzie kadetom także wiedza o podmiotach, z którymi zwykle współpracują kuratorzy, na czele z organami policji.

Warto dodać, że wizyta kuratorów sądowych była kontynuacją wcześniejszej wizyty kadetów w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu.

Tekst i fot. Prywatne LO dla Młodzieży w Nowym Targu