„Ks. Jan Madej – wielki działacz podhalański” – projekt edukacyjny w II LO w Nowym Targu (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Ks. Jan Madej – działacz polityczny i społeczny, poseł na Sejm. Jak wyglądała jego działalność? Jakie dzieła pozostawił po sobie? Na te pytania odpowiadają uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w projekcie edukacyjnym realizowanym we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Targu. Projekt został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.

Uczennice II Liceum Ogólnokształcącego z klasy humanistycznej, Aleksandra Ostapczuk i Karina Kustwan, od początku marca 2019 r. realizują projekt historyczno-obywatelski, którego celem jest upamiętnienie postaci Ks. Jana Madeja – działacza społecznego i politycznego, proboszcza w Białce Tatrzańskiej.

Reklama                                                              

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie badania ankietowego, które pozwoliło zbadać poziom wiedzy w tym obszarze i opracować dalszy plan działań. W ankiecie wzięły udział 134 osoby, największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku od 15 do 18 lat (80%) oraz osoby w wieku od 19 do 25 lat (13%) w większości zamieszkujące tereny wiejskie (74% badanych). 90% respondentów nigdy nie słyszało o ks. Madeju, spośród 10% ankietowanych, którzy na to pytanie odpowiedzieli twierdząco 10% znało ks. Madeja osobiście, 29% z rodzinnych opowieści, 29% z książek, 24% z zasobów Internetu, 10% z wypominków.

Planując dalsze działania projektowe Karina i Ola zapytały, w jaki sposób ankietowani chcieliby dowiedzieć się o działalności ks. Jana Madeja. 40% badanych chętnie obejrzałoby film o tej postaci, prawie 13% wskazało wieczór wspomnień oraz artykuł na portalu internetowym, 10% stronę internetową, 11% ulotkę na temat jego działalności, również 11% wykazało brak zainteresowania tym tematem. Uczennice zapytały także, jaką formę trwałego upamiętnienia tej postaci proponują respondenci. 46% wymieniło film, 30% tabliczkę pamiątkową, 16% artykuł, 6% stronę internetową.

Kwerenda przeprowadzona w zasobach archiwum sejmowego, rozmowy z Siostrami Serafitkami w Białce Tatrzańskiej oraz relacje osób, znających ks. Jana Madeja zaowocowały zebraniem bardzo ciekawego materiału, który posłużył do opracowania prezentacji, filmu i strony internetowej, jako trwałych rezultatów projektu.

O zasługach ks. Jana Madeja mogli usłyszeć także uczestnicy Konkursu Wiedzy Prawnej oraz osoby odwiedzające II LO w czasie Dnia Otwartego. Zwieńczeniem projektu była prelekcja, która miała miejsce 2 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i została przygotowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Targu. Zebrani mogli dowiedzieć się na czym polegała działalność polityczna i społeczna bohatera projektu, czego dotyczyły pisane przez niego interpelacje, jaką rolę odegrał w czasie II wojny światowej pomagając w przerzucaniu polskich oficerów na Węgry. Publiczność wykazała żywe zainteresowanie tematem o czym świadczyły liczne pytania kierowane pod adresem prelegentów. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z panią dyrektor Elżbietą Dzikowską, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby zainteresowane dziejami naszego regionu.

Tekst i fot. II LO w Nowym Targu