Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców Zakopanego
na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

4 marca 2020 roku (środa)

godz. 09.00 – 11.30

miejsce dyżuru:

Kino Sokół
ul. Orkana 2, Zakopane

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

– preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

– pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.