Komfortowo pojedziemy z Podszkla do Podwilka

Ponad 6 milionów złotych kosztować będzie rozbudowa dwukilometrowego odcinka drogi gruntowej przebiegającej pomiędzy Podszklem a Podwilkiem – poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Reklama                                                              

Droga powiatowa łącząca gminę Jabłonka z gminą Raba Wyżna zostanie kompleksowo rozbudowana.

Reklama                                                              

– Zadanie częściowo finansowane ze środków pozyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zakłada: budowę jezdni drogi do szerokości 6,0 m, budowę pobocza lewo i prawostronnego oraz budowę chodnika o szerokości 2,0 m – czytamy w komunikacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

W ramach inwestycji przebudowie ulegną zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania wzdłuż całego odcinka drogi. Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, ścieku przykrawężnikowego oraz korytek betonowych przy krawędzi jezdni.

– Wzdłuż drogi wybudowane zostaną nowe przepusty, mur oporowy, a skarpy znajdujące się przy lewej krawędzi jezdni zostaną dodatkowo umocnione – dodali drogowcy.

Przewidywany termin zakończenia prac to 30 września 2020r.

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu