Już wiadomo do kogo trafi ponad 2,3 miliona euro! Remont ruin zamku Pieniny, nowe odcinki ścieżek rowerowych czy miasteczko komunikacyjne w Nowym Targu

10 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Nowy Targ obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, na którym zatwierdzono do dofinansowania 33 polsko-słowackie przedsięwzięcia.

Reklama                                                              

Beneficjentami mikroprojektów są polskie i słowackie gminy, miasta, instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Z unijnej dotacji skorzystają gminy i instytucje z terenu powiatu chrzanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz myślenickiego a po stronie słowackiej z Kraju Preszowskiego i Żylińskiego.

Reklama                                                              

Przykładem inwestycji mającej na celu utworzenie nowego odcinka transgranicznego szlaku jest zaplanowana przez Gminę Czarny Dunajec ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca ze Szlaku wokół Tatr na torfowiska w kierunku Odrowąża. Miasto Nowy Targ wybuduje miasteczko komunikacyjno – rowerowe służące kształtowaniu nawyków oraz doskonaleniu techniki jazdy na rowerze a na terenie Gminy Jabłonka powstanie platforma widokowa rekreacyjno-turystyczna, którą zaprojektowano również z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto, w ramach dofinansowanych mikroprojektów realizowane będą liczne wydarzenia mające na celu zawiązywanie więzi na terenach pogranicza polsko-słowackiego.

Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wybranych mikroprojektów wynosi około 2,3 mln euro. Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.

Związek Euroregion “Tatry”