Już nie „pierwszy raz za granicą” – ZSCKR Nowy Targ (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

14 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odbyła się konferencja podsumowująca wyjazdy młodzieży szkoły na praktyki zagraniczne.

Wyjazdy zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Z Małopolski do Europy – organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach” realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu. 67 uczniów w okresie od 01.09.2017 do 28.02.2019 w trakcie dwu- i czterotygodniowych wyjazdów realizowało program praktyk zgodny ze swoim kierunkiem kształcenia. Filoxenia Intercultural-Environmental Organisation z Kryoneri (Grecja) i Intercultural Association Mobility Friends z Barcelos (Portugalia) to organizacje partnerskie, dzięki którym uczniowie mogli odbyć praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+.

Reklama                                                              

W okresie od 1.09.2015 r. do 14.02.2019 r.  ok. 300 uczniów szkoły wyjechało do Grecji i Portugalii. Dzięki praktykom zawodowym zdobyli oni doświadczenie zawodowe w branżach: rolniczej, gastronomicznej i weterynaryjnej. Na zagraniczne praktyki, zarówno w wakacje, jak i w roku szkolnym wyjeżdżali uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik weterynarii oraz z zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz.

Wyjazdy te były doskonałą okazją do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz podniesienia umiejętności językowych uczestników. Zachęcały do otwartości i współpracy oraz uwrażliwiały na różnice mentalne i kulturowe.

Podczas uroczystego spotkania na zakończenie projektu każdy uczeń otrzymał dokument potwierdzający nabycie osiągnięć i opis efektów uczenia podczas mobilności – ECVET, certyfikat wystawiony przez organizacje przyjmującą i dokument „Europass Mobilność”.

Doskonalenie zawodowe poszerzone o element stażu zagranicznego cieszy się dużą popularnością wśród uczniów ZSCKR Nowy Targ.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym „zagranicznym projekcie” realizowanym przez Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ZSCKR w Nowym Targu

Fot. archiwum szkoły