Jan Kubik odznaczony Krzyżem Małopolski (zdjęcia)

Jan Kubik – muzyk, twórca pienińskich strojów ludowych, założyciel i prymista Muzyki Jaśka Kubika to osoba szczególnie zasłużona dla małopolskiej i polskiej kultury. Podczas uroczystego koncertu podsumowującego działalność artystyczną benefisant został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski, którą w imieniu marszałka Witolda Kozłowskiego wręczyła posłanka na sejm RP Anna Paluch.

Reklama                                                              

W podziękowaniu za propagowanie idei regionalizmu, wieloletnie kultywowanie tradycji pienińskich i krzewienie kultury regionu samorząd województwa uhonorował Jan Kubika Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski. W imieniu marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego odznaczenie wręczyła posłanka na sejm RP Anna Paluch. Parlamentarzystka odczytała również i przekazała list okolicznościowy gospodarza regionu.

Reklama                                                              

– Jako jeden z najwybitniejszych multiinstrumentalistów Pienin i znawców folkloru tego regionu zajmuje Pan bardzo ważne miejsce wśród małopolskich artystów ludowych. Uważając nasze regionalne dziedzictwo kulturowe za niezbędny składnik współczesnego życia, sprawia Pan, że jest ono wciąż żywe i atrakcyjne. To właśnie dzięki osiągnięciom twórców ludowych, osób i instytucji wspierających rodzimą tradycje – dzięki osobom takim jak Pan – Małopolska wyróżnia się w Polsce i Europie wyraźnie ukształtowaną tożsamością regionalną i różnorodnością kulturową – napisał marszałek Witold Kozłowski.

***

Jan Kubik to multiinstrumentalista i znawca pienińskiego folkloru, piekarz, flisak, twórca ludowy. Uprawia haft artystyczny, kroi, szyje i “cyfruje” portki, cuchy i sukmany dla górali pienińskich. Muzyk – członek chóru kościelnego i zespołów regionalnych “Pieniny” oraz “Krościeńcany” w Krościenku. Członek zespołów regionalnych im. J. Malinowskiego w Szczawnicy oraz „Podhale” w Nowym Targu. Uczestnik i laureat wielu konkursów w dziedzinie krawiectwa i haftu ludowego oraz muzycznych – Sabałowe Bajania, konkursy gry na instrumentach pasterskich w Ciechanowcu, “Góralskie Nucicki”, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat. Karpacki Grajek 2007. Występował w Filharmonii Narodowej („Pieśń Ojczystej Ziemi”) oraz w koncertach dla Jana Pawła II w Watykanie. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Związku Podhalan. Otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”, Nagrodę im. O. Kolberga oraz tytuł Honorowego Obywatela Krościenka nad Dunajcem.

Tekst i fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego