Jaki czeka los byłe Prewentorium Kolejowe na Kowańcu?

Reklama                                                              

 

Losy byłego Prewentorium Kolejowego na nowotarskim Kowańcu w dalszym ciągu są nieznane. Radni zamierzają wystąpić z apelem do Marszałka Województwa Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego o przekazanie tej nieruchomości gminie.

Kwestię dotyczącą zagospodarowania obiektów i terenu byłego Prewentorium PKP na Kowańcu poruszył m.in. radny Marek Fryźlewicz.

Reklama                                                              

– Na jakim etapie jest ta sprawa? Czy zostały już podjęte rozmowy z nowym Marszałkiem i Zarządem Województwa Małopolskiego, czyli właścicielami obiektów? – dociekał w interpelacji. – Jest to bardzo ważna sprawa, aby te, od kilku już lat stojące puste i niszczejące obiekty, zaczęły ponownie „żyć” i służyć mieszkańcom miasta i Podhala dla celów lecznictwa, rehabilitacji i pomocy dla seniorów i osób niepełnosprawnych – zaapelował.

W odpowiedzi na interpelację burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha poinformował, że obiekt nie został jeszcze przekazany na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ.

– W sprawie tej (darowizna lub inna forma zbycia) prowadzona jest korespondencja jak również bezpośrednie rozmowy. Między innymi w dniu 8 lutego 2017 r. wystąpiłem pisemnie do Marszałka Województwa Małopolskiego z nową propozycją zbycia tej nieruchomości w formie sprzedaży na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ przy udzieleniu maksymalnej bonifikaty. Jak wynika ze stanowiska Marszałka nawet w proponowanym wariancie zbycia sprawa nie może być rozpatrzona z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w sprawie zwrotu części nieruchomości wywłaszczonej na cele budowy przedmiotowego obiektu. W związku z zawieszonym postępowaniem o zwrot nieruchomości, Marszałek pismem z dnia 08 maja 2018 r. wystąpił do Starosty Nowotarskiego o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego zakończenia trwającego od 2010 r. postępowania, w następstwie którego Województwo Małopolskie narażone jest na straty substancji budynkowej. O postępach w przedmiotowej sprawie będę informował Radę Miasta – zapowiedział burmistrz.

W porządku obrad marcowej sesji rady miasta znalazło się przyjęcie apelu dotyczącego tej sprawy. Oto pełna treść dokumentu:

Rada Miasta Nowego Targu zwraca się z Apelem do Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Witolda Kozłowskiego i do Sejmiku Województwa Małopolskiego o przekazanie na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego, na terenie którego przez pewien okres czasu działał też Małopolski Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Od 9 lat, obiekt zamiast służyć poprawie zdrowia i sytuacji życiowej mieszkańców województwa stoi zamknięty, a pozostawione pustostanem budynki Prewentorium ulegają dalszej degradacji. Dozorowanie opuszczonego kompleksu budynków generuje wciąż, niepotrzebne i wcale nie małe koszty dla budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego.

Od ostatniego apelu Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 roku w powyższej sprawie mija 6 lat, a sytuacja nie ulega zmianie. Informujemy, że Gmina Miasto Nowy Targ jest w dalszym ciągu zainteresowana przejęciem od Samorządu Województwa Małopolskiego nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu, by na bazie tej nieruchomości spowodować powstanie tętniącego życiem ośrodka zapewniającego opiekę i pomoc osobom starszym oraz rekonwalescencję i powrót do pełnego zdrowia tego potrzebującym. Nie bez znaczenia jest również wygenerowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Miasta i regionu. Mamy wielką nadzieję, że nowe władze Samorządu Województwa Małopolskiego przychylą się do naszego apelu i skutecznie rozwiążą problem który od tylu lat nie został w żaden sposób załatwiony.

Jednocześnie upoważniamy Burmistrza Miasta Nowy Targ do podjęcia stosownych starań i czynności formalnych celem realizacji powyższego Apelu.

Czy apel przyspieszy bieg sprawy? Czas pokaże.

Tekst i fot. ag