Jagna Marczułajtis-Walczak – dokonania i wyzwania dla Podhala.

Reklama                                                              

Dalsza budowa drogi Rabka-Nowy Targ, walka ze smogiem poprzez rozwój geotermii, przywrócenie świątecznej i nocnej opieki medycznej oraz wsparcie inwestycji sportowych na Podhalu – to główne cele, które stawia przed sobą Jagna Marczułajtis-Walczak, kandydatka na Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu RP.

Liderka listy w okręgu 14 przedstawiła dzisiaj na rynku w Nowym Targu program wyborczy Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim także dokonania i wyzwania dla Podhala, które będzie realizowała w najbliższej kadencji sejmu.

Wyzwania:

Reklama                                                              

– Strategicznej znaczenie dla regionu ma dalsza budowa drogi Rabka-Nowy Targ oraz rozwój kolei Kraków – Zakopane, kolej Podłęże- Piekiełko oraz koleje regionalne Nowy Targ – Zakopane. Po to , aby Podhale było jak najlepiej skomunikowane– mówiła Marczułajtis-Walczak. 

Kolejnym „palącym” problemem do rozwiązania jest zanieczyszczenie powietrza, dlatego będzie aktywnie działać w zakresie rozwoju geotermii. – Musimy aktywnie wspierać rozwój geotermii podhalańskiej, aby była dostępna dla wszystkich – powiedziała podczas konferencji prasowej.

Wśród swoich postulatów wymieniła także walkę o godne warunki pracy dla ratowników TOPR. – Przede wszystkim zależy mi na zwiększeniu pensji zasadniczej ratowników oraz obniżenie wieku emerytalnego – stwierdziła Jagna Marczułajtis-Walczak.

Zapowiedział też, że w najbliższej kadencji powalczy o przywrócenie świątecznej i nocnej opieki medycznej oraz zajmie się sprawami osób niepełnosprawnych. – Szczególnie ważne są dostęp do rehabilitacji, raz w roku turnus rehabilitacyjny – mówiła podczas spotkania z dziennikarzami.

Dla rozwoju regionu ważne są także inwestycje sportowe i turystyczne na Podhalu. Kandydatka KO zobowiązała się do wsparcia dla budowy hali dla hokeistów w Nowym Targu, tras biegowych oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Dokonania:

Podczas konferencji prasowej Jagna Marczułajtis-Walczak przedstawiła także swoje sprawozdanie poselskie oraz projekty, które dzięki niej udało się zrealizować.

Wśród nich wymieniła między innymi bezpłatny program „Jeżdżę z głową” uczący jazdy na nartach i snowboardzie dzieci szkół podstawowych w ramach zajęć szkolnych. Do tej pory w województwie małopolskim skorzystało z niego 25 tys. dzieci.

Poseł aktywnie działała także w kwestiach inwestycji drogowych. Skutecznie zabiegała o budowę zakopianki na trasie Lubień – Rabka, węzła komunikacyjnego w Poroninie oraz o budowę mostu w Białym Dunajcu w tak zwanym „starym śladzie” .

Sprawozdanie poselskie za okres 2011-2015 i XI 2018- do teraz 2019

6232 – liczba głosowań co stanowi 98,95 % ogółu glosowań w tej kadencji

1373 – liczba głosowań co stanowi 80,34% ogółu głosowań w tej kadencji

102 posiedzenia Sejmu

16 posiedzeń Sejmu

184 Posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

263 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

12 Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

43 – interpelacji, zapytań, pytań w sprawach bieżących i oświadczeń

27 – interpelacji, zapytań, pytań w sprawach bieżących i oświadczeń

51 wystąpień na posiedzeniach Sejmu

13 wystąpień na posiedzeniach Sejmu

Prace w sejmie obywają się przede wszystkich w komisjach sejmowych:

– Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

– Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

– Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Oprócz w pracy w komisjach uczestniczę w pracach zespołów parlamentarnych. Są to:

Członek zespołów parlamentarnych:

Małopolski Zespół Parlamentarny

Parlamentarny Zespół Sportowy

Parlamentarny Zespół Olimpijski

Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego

Parlamentarny Zespół ds. efektywnej regulacji pokera

Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona

Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Sportowej

Byłam także członkiem Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Podczas trwających sesji w Strasbourgu dyskutowaliśmy na temat ochrony praw człowieka i demokracji, kryzysów regionalnych, spójności społecznych oraz dialogów międzyreligijnych i międzykulturowych.

Moje działania koncentrują się przede wszystkim na pomocy osobom niepełnosprawnym, sporcie, edukacji, sprawach regionalnych i lokalnych. Interweniowałam m.in.: w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, praw przysługującym osobom niepełnosprawnym, zajęć w placówkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych tzw. OKRO, a także w sprawie ubezpieczeń dzieci w szkołach, zasiłku pielęgnacyjnego, zajęć wychowania-fizycznego.

Walczyłam o poszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych. Dzięki poprawce PO-KO grupa to została poszerzona o osoby pobierające renty, emerytury i renty rodzinne, które nie będą wliczane do kryterium dochodowego.

Jako poseł działam też dla dobra mieszkańców naszego regionu, podejmując interwencje :

– w zakresie inwestycji drogowych w Małopolsce

  • Budowa obwodnicy S7
  • Odcinek Lubień-Rabka
  • Skrzyżowanie w Poroninie
  • Kładka w Gaju

– w sprawie Polskich Kolei Linowych

– w kwestiach zdrowotnych i społecznych:

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
  • Poprawa organizacji leczenia chorych ma mukowiscydozę
  • Leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego
  • Działania na rzecz chorych na tarczycę oraz Hashimoto
  • Leczenia pacjentów onkologicznych w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie

Bezpłatne porady prawne

Podejmowałam też wiele interwencji w sprawach poszczególnych obywateli zgłaszających się do biura poselskiego o pomoc. Pozytywnym efektem było stworzenie nowej linii autobusowej na osiedle Górka Narodowa Wschód, pomoc w rozwoju WLKS Krakus Swoszowice, renowacja krytej ujeżdżalni, uratowanie przed likwidacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej.

Organizacja bezpłatnych spotkań dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych:

– Jak pozyskiwać środki na rehabilitację dziecka?

– AAC. Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Organizacja spotkań dla kobiet w ramach spotkań „Sprawa Polek” podczas których były wypracowywane postulaty i zagadnienia takie jak: finansowanie in vitro, wsparcie pracujących mam, płacowa równość kobiet i mężczyzn, wysoki standard opieki okołoporodowej.

Sprawowanie patronatów honorowych nad imprezami sportowymi, wspieranie aktywności dzieci i osób dorosłych.

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych

Akcja „Aktywność ma znaczenie” – zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży

 

informacje prasowe