Informacja Urzędu Miasta Zakopane

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane do publicznej wiadomości zostało podane w dniach 09.04.2020 r. – 30.04.2020 r.: zarządzenie nr 74/2020 z dnia 08.04.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej mieszkalnej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – dotyczy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 9 o pow. 35,30 m² w budynku przy os. Szymony 2  w Zakopanem wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce ewidencyjnej nr 547/3 obręb 6.

.