I Memoriał Legionistów Podhalańskich w Czerwiennem


W 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Czerwiennem na wyciągu narciarskim CzerwienneSki w dniach 7-8 marca 2019 r. zorganizowany zostanie Memoriał Legionistów Podhalańskich.

Memoriał upamiętnia kilkuset ochotników z terenu Podhala, którzy wstąpili do Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamięć o ich poświęceniu i czynie zbrojnym, służącym odzyskaniu przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów, jest chlubą i dumą mieszkańców Podhala i wszystkich Polaków.

– Jest to narciarska impreza rekreacyjno-sportowa, zjazd – slalom po trasie dostosowanej do wieku uczestnika, rozgrywany w siedmiu kategoriach wiekowych. Memoriał zostanie przeprowadzony w dniach: 7-8.03.2019 r. w Czerwiennem, Stacja Narciarska CzerwienneSki. Bezpieczeństwo w trakcie zawodów zapewni dyżur lekarski, stacjonowanie karetki pogotowia oraz obecność ratowników TOPR – informują organizatorzy.

Dzień pierwszy – 7.03.2019 r.
Godz. 8.00 – 9.00 Stacja Narciarska CzerwienneSki – rejestracja i wydawanie numerów startowych
Godz. 9.15 Uroczyste otwarcie I Memoriału im. Legionistów Podhalańskich
Godz. 9.30 Rozpoczęcie zawodów i start w poszczególnych kategoriach, począwszy od
najmłodszych
Godz. 13.45 Rozdanie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczestników zawodów.

Dzień drugi – 8.03. 2019r.
Godz. 8.00 – 9.00 Stacja Narciarska CzerwienneSki – rejestracja i wydawanie numerów startowych
Godz. 9.15 Rozpoczęcie drugiego dnia zawodów i start w poszczególnych kategoriach począwszy od najmłodszych
Godz. 13.30 Start grupy Polityków
Godz. 14.15 Rozdanie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczestników zawodów.

Organizatorzy:
– Anna Paluch – poseł na Sejm RP

Współpraca:
– Ludowy  Zespół Sportowy „Szarotka” Chochołów
– Małopolski Oddział PFRON

Regulamin:
I Memoriału im. Legionistów Podhalańskich
1. W Memoriale biorą udział dzieci i młodzież z terenu Małopolski, w czterech kategoriach wiekowych,
oraz osoby z niepełnosprawnością, dorośli i politycy.
2. Zawody w slalomie gigancie będą rozgrywane przez dwa dni, łącznie w siedmiu kategoriach:
Dzień pierwszy – 7.03. 2019r.
1) Dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III:
A. Dziewczynki
B. Chłopcy
2) Dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI
A. Dziewczynki
B. Chłopcy
3) Osoby z niepełnosprawnością
NA. Zawodnicy jeżdżący na siedząco mono-ski
NB. Zawodnicy jeżdżący na stojąco
NC. Zawodnicy niewidomi i niedowidzący startujący z przewodnikiem
Dzień drugi – 8.03. 2019r.
4) Młodzież klas VII – VIII i młodzież gimnazjalna:
A. Dziewczęta
B. Chłopcy
5) Młodzież ponadgimnazjalna:
A. Dziewczęta
B. Chłopcy
6) Dorośli:
A. Kobiety
B. Mężczyźni
7) Politycy:
A. Kobiety
B. Mężczyźni
3. Szkoły (kategorie 1-2 AB, 4-5 AB), których uczniowie zgłoszą chęć uczestnictwa w Memoriale, oraz dorośli
(kategoria 6 AB) zobowiązani są podać nazwiska uczestników zawodów do wiadomości organizatorów do dnia
04.03.2019 roku. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.pifsport.pl. Wypełniony formularz
zgłoszeniowy należy wysłać na adres: pifsport@interia.pl.
4. Osoby niepełnosprawne (kategoria 3NA, 3NB, 3NC) celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w I Memoriale
zobowiązane są wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie www.Anna-Paluch.eu i przesłać ją do organizatorów
do dnia 04.03.2019 roku na adres: anna.paluch.sejm@gmail.com.
5. Politycy (kategoria 7 AB) celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w I Memoriale zobowiązani są wypełnić kartę
zgłoszenia dostępną na stronie www.Anna-Paluch.eu i przesłać ją do organizatorów do dnia 04.03.2019 roku na
adres: anna.paluch.sejm@gmail.com.
6. Zgłoszenia uczestników Memoriału są rejestrowane do osiągnięcia limitu 120 uczestników w każdym dniu
zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Każda szkoła może zgłosić najwyżej 15 zawodników startujących w Memoriale.
8. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce zawodów – Stacja Narciarska CzerwienneSki na koszt własny.
9. Uczestnicy rejestrują swój udział w dniu zawodów od godziny 8.00 do 9.00 w biurze zawodów.
10. Każdy uczestnik otrzymuje przy rejestracji numer startowy, który po zakończonych zwodach należy oddać
w biurze zawodów (kara za zgubiony lub zniszczony numer startowy wynosi 30 zł).
11. Organizatorzy zapewniają dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników oraz medale i statuetki dla trzech
pierwszych zawodników z każdej grupy wiekowej.
12. Ze względu na bezpieczeństwo start zawodników odbywa się obowiązkowo w kaskach ochronnych.
13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki nie wynikłe z winy organizatora.
14. Organizatorzy podczas otwarcia poinformują o rozgrywaniu jednego lub dwóch przejazdów. Liczba przejazdów
jest uzależniona od ilości uczestników oraz warunków śniegowych i atmosferycznych.
15. W kategoriach 3NA, 3NB, 3NC czas uzyskany przez zawodników będzie przeliczany zgodnie z zasadami
Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych „START”.
16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

pd