Hotelarz odpowie za nielegalne zatrudnienie Ukrainki

Reklama                                                              

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, po przeprowadzonych kontrolach legalności zatrudnienia w powiecie tatrzańskim, zatrzymali obywatelkę Ukrainy.

Jak się okazało, 39-letnia kobieta pracowała w charakterze pokojówki, nie posiadając wymaganego zezwolenia na pracę. Ukrainka została ukarana mandatem karnym.

– Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wydał cudzoziemce decyzję o zobowiązaniu do powrotu na Ukrainę, z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski i obszaru strefy Schengen przez okres 1 roku – poinfomrowała Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklama                                                              

Natomiast przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemkę bez wymaganego zezwolenia, odpowie za powierzenie jej nielegalnego wykonywania pracy.

fot. KaOSG