Gazyfikacja w Kościelisku. Mieszkańcy zadają pytania

Gmina Kościelisko wkracza w kolejny realizacji inwestycji budowy sieci gazowej w Kościelisku przez Polską Spółkę Gazownictwa. W związku z tym pojawiają się ze strony mieszkańców zapytania.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

Pytania mieszkańców władze gminy skierowały do Spółki. Opublikowały też odpowiedzi, jakie otrzymały.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

  1. Niektórzy mieszkańcy otrzymują już do podpisania umowy. Co mają z nimi zrobić? Gdzie dostarczyć? Na jaki adres odesłać?

Umowę można przesyłać na adres PSG w Krakowie:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

  1. Gazowa 16

31-060 Kraków

lub dostarczyć do Gazowni w Nowym Targu:

  1. Ludźmierska 4

34-400 Nowy Targ

godz. pracy 7-15

  1. Z czego wynika kwota za podłączenie do sieci gazowej (sumy są podane w umowach) i dlaczego kwoty te są różne dla różnych odbiorców? Co dokładnie otrzymuje mieszkaniec za tę kwotę?

Informujemy, że opłata za przyłączenie została naliczona zgodnie z obowiązującą Taryfą, wg wzoru:

OP = OR + (SP x LP)

gdzie:

OP – opłata za przyłączenie,

OR – opłata ryczałtowa za budowę przyłącza do sieci gazowej o długości do 15 m,

SP – stawka opłaty za każdy metr przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m,

LP – długość przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m wyznaczona z zaokrągleniem do 1 m”.

Jednocześnie informujemy iż przypadku zmiany długości przyłącza na etapie realizacji będzie przygotowywany aneks do umowy korygujący wielkość opłaty

Taryfa Nr 7 dla usług dystrybucji paliw gazowych dostępna jest na naszej stronie internetowej

https://www.psgaz.pl/taryfa

  1. W którym momencie właściciele obiektów mają przystąpić do przygotowywania projektów podłączenia wewnętrznego i rozpocząć formalności z tym związane?

Umowy są większości przygotowane z terminem realizacji 30-36 miesięcy, projekt instalacji wewnętrznej można zacząć przygotowywać w momencie gdy wykonawca przygotuje projekt przyłącza do działki klienta i będzie znana lokalizacja szafki gazowej.

  1. Jaki jest aktualny harmonogram inwestycji?

1 etap: Salamandra do 31.05.2020 r.

2 etap: do szkoły, kościoła – do 30.06.2020 r.

3 etap: do Karpielówki – do 30.07.2020 r.

Źródło: UG Kościelisko/fot. zdjęcie ilustracyjne, pixabay.com